• 09:00 am - 06:00 pm
 • We Serve with Pleasure
 • Address
 • Zeer Rangsit

About Us

MAGIC TECH SOLUTION

 

บริษัท เมจิกเทคโซลูชั่น จำกัด หรือ “MTSc” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล

ดำเนินการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ ออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับ ความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ

CORPORATE INFORMATION

 • Vision
  Focus on consulting and committed to developing and delivering software products. to lead the business to success And aims to create good opportunities for customers, employees, partners, shareholders and society better.

  มุ่งเน้นให้คำปรึกษาและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ เพื่อนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสที่ดีๆให้กับลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมให้ดีขึ้น
 • Mission
  Focus on continuous human resource development in order to keep up with technology and build good relationships with partners. Ready to deliver quality work and standards for the highest satisfaction of customers.

  ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวทันเทคโนโลยีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า พร้อมส่งมอบงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 • Core Value
  initiative Innovate, we honor and listen to every idea. to develop better solutions and better respond to customer needs

  ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่เรายกย่องและรับฟังความคิดทุกความคิด เพื่อพัฒนาทางออก ที่ดีขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
 • Neutrality
  We believe that a company can grow and prosper with its stakeholders. Involving shareholders, customers, employees, business partners, and Thai society as a whole, the Company tries its best to coordinate benefits between stakeholders. involved in all aspects.

  เราเชื่อว่าบริษัทสามารถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรคู่ค้า และสังคมไทย โดยรวม บริษัทพยายามที่สุดที่จะประสานประโยชน์ระหว่างผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องทุกด้าน
 • Enthusiasm
  We make the most of the diversity of our people's experiences. The company's business is successful through communication. exchange ideas, work both together and with customers Awareness of new knowledge all the time to respond to customers Both internally and externally with a sense of enthusiasm, continually working on time. and ensuring that operations are completed quickly and in a timely manner in order to meet the needs of Our current and future customers

  เราใช้ประโยชน์สูงสุดจากความหลากหลายทางประสบการณ์ ของบุคลากร กิจการของบริษัทประสบความสำเร็จโดยการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานทั้งร่วมกัน และกับลูกค้ามี ความตื่นตัวต่อความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองกับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกด้วยความรู้สึกกระตือรือร้น ทำงานตรงตาม เวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และทำให้มั่นใจว่าการดำเนินงานให้เสร็จอย่างรวดเร็วและทันเวลา เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าของเราในปัจจุบันและในอนาคต
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
0+

ACTIVE CLIENTS

0+

PROJECTS DONE

0+

TEAM ADVISORS

0+

GLORIOUS YEARS

Awesome Image
About Magic tech solution

POWERFUL DIGITAL SOLUTIONS

Transform Your Business With The Leading IT Solution provider.
Data Analytics
0%
Web Development
0%
UI/UX Design
0%
App Development
0%
QA & Testing
0%
Dedicated Team
0%
OUR SKILL

Get programming with various technologies

 • HTML
 • BOOTSTRAP
 • CSS
 • PHP
 • JAVASCRIPT

HTML Website Development Services

Bootstrap Website Development Services

CSS Website Development Services

Website Development Services

JavaScript Website Development Services