• 09:00 am - 06:00 pm
  • We Serve with Pleasure
  • Address
  • Zeer Rangsit
Product

HUMANAGE

Product Info

ระบบการจัดการบุคคลเป็นระบบที่จัดการเกี่ยวกับข้อมูลของพนักงาน การลงเวลาการเข้างานออกงาน การจัดตารางการทำงานพนักงาน ประวัติการทำงาน การลา ประวัติการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน สวัสดิการที่พนักงานได้รับ ความสามารถในการทำงานของพนักงาน ซึ่งระบบได้เปิดโอกาศให้บริษัทสามารถกำหนดหน้าที่การทำงานให้กับพนักงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่หรือแต่ละบุคคลได้อย่างสะดวก ใช้งานง่าย
  • web: https://www.humange.co/

HUMANAGE

ระบบการจัดการบุคคลเป็นระบบที่จัดการเกี่ยวกับข้อมูลของพนักงาน การลงเวลาการเข้างานออกงาน การจัดตารางการทำงานพนักงาน ประวัติการทำงาน การลา ประวัติการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน สวัสดิการที่พนักงานได้รับ ความสามารถในการทำงานของพนักงาน

ซึ่งระบบได้เปิดโอกาศให้บริษัทสามารถกำหนดหน้าที่การทำงานให้กับพนักงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่หรือแต่ละบุคคลได้อย่างสะดวก ใช้งานง่าย

 

ระบบการจัดการบุคคลเป็นระบบที่จัดการเกี่ยวกับข้อมูลของพนักงาน การลงเวลาการเข้างานออกงาน การจัดตารางการทำงานพนักงาน ประวัติการทำงาน การลา ประวัติการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน สวัสดิการที่พนักงานได้รับ ความสามารถในการทำงานของพนักงาน ซึ่งระบบได้เปิดโอกาศให้บริษัทสามารถกำหนดหน้าที่การทำงานให้กับพนักงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่หรือแต่ละบุคคลได้อย่างสะดวก ใช้งานง่าย

 

 

หมดปัญหาไม่รู้ว่าพนักงานมาทำงานหรือไม่

เพราะสามารถตรวจสอบการขาด ลา มา สาย ของพนักงานทั้งแบบภาพรวมและแต่ละสาขาได้แบบ Real-time

 

ลดความยุ่งยากในการจ่ายเงินเดือน

เพราะสามารถคิดเวลาทำงาน,โอที,รายรับ-รายหักต่างๆได้อัตโนมัติถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว เชื่อถือได้ ไม่ว่าเงื่อนไขจะซับซ้อนแค่ไหนก็ตาม

 

รองรับการบันทึกเวลาทำงาน ผ่านแอปและเว็บไซต์

รวดเร็ว ปลอดภัย และป้องกันการลงเวลาแทนกันได้

 

รองรับหลายภาษา

ไม่ใช่แค่เพียงแค่ 1 หรือ 2 ภาษา
แต่เรารองรับได้มากกว่า 10 ภาษา

————————————————-

Website : https://www.humange.co/